Sakarya üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü akademik incelemeler dergisi

Akademik İncelemeler, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Vol.2 - 2013 3 The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Lorient-Fransa - Vol.2 - 2013

Sakarya Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Dr.Öğr.Üyesi ...

Sakarya Üniversitesi, Fakülte, Bölüm ve Birimlere Ait Kurumsal İnternet Sitesi

10 Tem 2014 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda iki kez çıkarılan Akademik İncelemeler Dergisi'nin yeni sayısı için makale  5, ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ. 6, ADMINISTRATIVE 12, AİD AKADEMİK İNCELEMELER DERGİSİ. 13, AİD AMME  A Öncel. Sakarya Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, 2010. 3, 2010 M Ak, A Öncel. Akademik İncelemeler Dergisi (AID) 1 (2), 51-75, 2006. 3, 2006. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Akademik İncelemeler Dergisi, ( Kontrol No: 1223355). B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri  Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Open Access Akademik İncelemeler Dergisi Published by Sakarya Üniversitesi · Homepage   Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Yeniçağ Tarihi, Türkiye. 2003 - Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)-Journal of Eurasian Studies, cilt. Kongresi, 14 - 17 Ekim 2015, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi .

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür Yardımcılığı, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Akademik İncelemeler Dergisi, Cilt:  İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Yeniçağ Tarihi, Türkiye. 2003 - Avrasya İncelemeleri Dergisi (AVİD)-Journal of Eurasian Studies, cilt. Kongresi, 14 - 17 Ekim 2015, Sakarya Üniversitesi Osmanlı Araştırmaları Merkezi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Abant İzzet Baysal Ajit-e Bilişim Teknolojileri Akademik Dergisi, Academic Journal of Information Sakarya Üniversitesi Akademık İncelemeler Dergısı, Sakarya Üniversitesi  Akademik İncelemeler Dergisi [Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü] · Akademik Orta Doğu : Altı Aylık Orta Doğu Araştırmaları Dergisi @buketk. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA Dergiler. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Yazar Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. Yazar. Akademik İncelemeler Dergisi. Yazar 

2 Abant İzzei Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 3 Adnan Akademik Araştırmalar Dergisi. 17 Akademik incelemeler (Sakarya Üniv. SBD). Yüksek Lisans, Uluslararası İlişkiler, Sakarya Üniversitesi, 2008. Lisans Üzerine Etkisi", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. Stratejik Kültürü ve Dış Politikada Yansıması", Akademik İncelemeler Dergisi, Vol. Sakarya Üniversitesi | Eğitim Bilimleri Enstitüsü Proje Savunmaları. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim Tezsiz ve Tezsiz İkinci Öğretim öğrencileri proje savunmalarını 11-12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirmiştir. Sakarya Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Prof.Dr ...

Akademik İncelemeler Dergisi (AID) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Nisan ve Ekim olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir 

Sakarya Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Prof.Dr ... Akademik İncelemeler, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - Vol.2 - 2013 3 The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS), Lorient-Fransa - Vol.2 - 2013 Sakarya Üniversitesi | Geleceğinize Yön Verin | SAÜ Sakarya Üniversitesi, Fakülte, Bölüm ve Birimlere Ait Kurumsal İnternet Sitesi Sakarya Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | Dr.Öğr.Üyesi ... İbn Kesir'in Tefsirü'l-Kur'ani'l-Azim Adlı Eserindeki Siyer Rivayetlerinin Tesbiti ve Değerlendirmesi (Mekke Dönemi) - Meral GÖVEÇ - Sakarya Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - İslam Tarihi ve Sanatları - …


Arif Bilgin, Fatih Bozkurt - "Bir Malî Gelir Kaynağı Olarak Vârissiz Ölenlerin Terekeleri ve Beytülmâl Mukataaları" - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Vol.20 - pp.1-31 - ISSN : 1302/6658 - …

Leave a Reply